Venstre vil ha bedre barnehagefinansiering

Nord-Trøndelag Venstre vil oppfordre Storting og kommuner om å sikre lik finansiering av private og offentlige barnehager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Alle barn i Søgne bør ha tilbud om barnehageplass.

Foto: .

I følge ferske tall fra Private Barnehagers Landsforbund kommer det fram at 9 av 10 barnehager som klager på tildelingen av kommunalt tilskudd får medhold. I en årrekke har kommunene slitt med å oppfylle sin finansieringsplikt overfor barn, ansatte og eiere i private barnehager.

At et slikt viktig samfunnstiltak skal mangle tilstrekkelig gode finansieringsordninger er uforståelig. Nord-Trøndelag Venstres fylkesårsmøte krever derfor at det utarbeides mer forutsigbare og forståelige finansieringsordninger for private barnhager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**