Venstre vil ha ett Agder

Aust- og Vest-Agder Venstre har i helgen hatt felles samling i Grimstad. Årsmøtene i de to fylkeslagene vedtok enstemmig å slå seg sammen. Agder Venstre blir en felles organisasjon fra 2010 av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kay C. Jørgensen

Foto: .

Leder av delegasjonen fra Kristiansand, Kay Jørgensen, var svært fornøyd. Han mener vedtaket vil styrke Venstre som organisasjon. Når en slår sammen ressursene i dagens to organisasjoner, vil en kunne ansette fylkessekretær. Venstres kontor i Kristiansand blir base for arbeidet i Agder Venstre.
I møtet kom det også frem at utålmodigheten er stor for å slå sammen de to Agderfylkene til ett fylke. Fellesmøtet vedtok følgende uttalelse:

Undersøkelser har vist at folk i begge fylker har en identitet knyttet til landsdelen snarere enn til Agder-fylkene. Vi føler oss mye mer som sørlendinger enn vestegder og austegder, heter det i enstemmig uttalelse fra felles fylksårsmøte i Aust-Ager Venstre og Vest-Agder Venstre.

Et samlet Agder vil være en mer funksjonell og bærekraftig enhet enn dagens to fylker. Det vil kunne bidra til en god samordning av ressurser og samhandling med næringsliv, kompetanseinstitusjoner, kommuner og regional statsforvalting innenfor området. Ett Agder vil også gi en enklere samordning av miljø, -areal og transportpolitikk enn de to nåværende fylkene.

Venstre mener at en sammenslåing av Agderfylkene vil gi økt kommunal og regional effektivitet innenfor omsorg, kultur, utdanning og næringsutvikling. Det er imidlertid viktig at ressursene blir brukt mest mulig på selve oppgavene og minst mulig på administrasjon. Innsparingspotensialet er stort, kanskje rundt 20%. Utviklingen innen IKT gjør det stadig enklere å samarbeide administrativt over store geografiske avstander. Det er imidlertid viktig at plasseringen av Agder-administrasjonen fordeles jevnt i Agder og bidrar til en balansert utvikling i det nye fylket.
Venstre ønsker at likeverd skal stå sentralt og danne utgangspunkt for alt samarbeid på tvers av innarbeidede grenser. I noen sammenhenger betyr det at den som ha mest må også gi mest for å få samarbeidet på gli. Det er også slik at sentrale institusjoner og kommuner har et ansvar for å sikre at deres oppland får levedyktige vilkår både på kort og lang sikt.

Venstre vil fortsatt ha demokratiske valg på fylkesnivå i ett Agder. Av hensyn til folkestyret er det viktig å beholde et folkevalgt nivå mellom stat og primærkommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**