Årsmøte i Oppland Venstre

Møtet finner sted på Hotell Hadeland på Granavollen i Gran, like ved Søsterkirkene. Møtestart vil bli kl 11:00 på lørdag og avslutning søndag ca kl 15:00. Nestleder Ola Elvestuen gjester møtet. Han er også leder i programkomiteen for stortingsvalgprogrammet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi får også besøk fra vennskapskommunen til Gran, Agenda 21 koordinator fra Kungsbacka kommune i Sverige. Vi tror vi kan hente nyttig kunnskap og erfaring fra deres offensive miljøsatsing, til inspirasjon i arbeidet med klimaplan i kommunene.

Forslag til politiske uttalelser kan leveres helt fram til kl 15:30 på lørdag 14. februar. Men vi mottar gjerne forslag tidligere, slik at de kan sendes ut før møtet.

Vel møtt!

Her er programmet

Lørdag 14. februar

10:30 Registrering og kaffe

11:00 Åpning av årsmøtet v/leder Bjørg S. Lien

Velkommen til Gran v/lokallagsleder Hanne Magnussen

Godkjenning av innkalling og dagsorden (S-1/09)
Konstituering (S-2/09)

11:30 Offensiv miljøsatsing i en svensk kommune (S-3/09)
Agenda 21 koordinator Elisabeth Ingemarsson Nilsson
fra Kungsbacka kommun, – vennskapsby til Gran kommune

12:30 Lunsj

13:30 Frihet og felleskap v/ Venstres nestleder Ola Elvestuen
Innledningen etterfølges av en generell politisk debatt
(S-4/09)

15:30 Pause

Frist for innlevering av forslag til politiske uttalelser

16:00 Behandling av forslag til Stortingsprogram (S-5/09) Politisk verksted

17:00 Godkjenning av protokoll årsmøtet 2008 (S-6/09)
Godkjenning av årsmelding (S-7/09)
Godkjenning av regnskap for 2008 (S-8/09)
Fastsetting av kontingent (S-9/09)
Budsjett for 2009 (S-10/09)

17:45 Politiske uttalelser (S-11/09)

18:15 Møtet avsluttes for dagen

19:00 Kultur innslag

19:30 Middag og sosialt samvær

Søndag 15.februar

07:45 Frokost

09:00 Politiske uttalelser (S-11/09)
09:15 Behandling av forslag til stortingsvalgprogram forts (S-5/09)

10:15 Utkast til program for Oppland Venstre (S-12/09)
v/politisk nestleder Ketil Kjenseth
Debatt med innspill til programarbeidet

10:45 Forslag handlingsplan (S-13/09)
Forslag til valgkampplan (S-14/09)
Valg av utsendinger til landsmøtet (S-15/09)
Valg av valgnemnd (S-16/09)

11:30 Politiske uttalelser (S-11/09)

12:15 Når jeg kommer på Stortinget (S-17/09)
v/ 1.kandidat Eivind Brenna

12:30 Lunsj

13:30 Kulturprogram
Kulturpartiet Venstre markerer Kulturminneåret 2009

15:00 Hjemreise

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**