UDI informerer formannskapet om etablering av asylmottak i Risør

I morgendagens møte (10.2.2009) i formannskapet vil UDI v/ Anne Sofie Vinje og Nina B. Lindekleiv informere om forhold omkring etablering av asylmottak i kommuner. Representantene fra UDI kommer kl. 19.00 og etter informasjon blir det debatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Redingsskøytene

Foto: Jan Einar Henriksen

Vi har tidligere skrevet en melding om HERO AS som har søkt UDI om å etablere et asylmottak for inntil 125 pesoner å Jegertunet – se link her

Orienteringen fra UDI er beregnet til ca. 1 time, og de øvrige orienteringer og behandlingen av sakene i formannslkapet vil da bli forskjøvet tilsvarende.

Orientering på Gjernes
Lørdag 14.2.2009 kl 1100 er det i tillegg berammet et informasjonsmøte hos Anders Johnsen i lokalene til Hest i Villmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**