Årsmøte og seminar i Norges Venstrekvinnelag

Vi inviterer til seminar om kommuneøkonomi, og til årsmøte i Norges Vesntrekvinnelag. Fint om du kan delta, og/eller sende invitasjonen videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Møteinformasjon:
Tid: Fredag 27. februar og lørdag 28. februar 2009
Sted:
Fredag 27. februar kl. 17:00: Stortinget
Lørdag 28. februar kl. 10:00: Venstres Hus

Påmelding: Påmelding til Mirjam Engelsjord innen 22. februar.

 Velkommen til årsmøte og seminar i Venstrekvinnelaget.

Velkommen til årsmøte og seminar i Venstrekvinnelaget.
Foto: Stine Osnes

Program:

Fredag 27. februar kl. 17:00 på Stortinget:
Foruten de vanlige årsmøtesakene får vi følgende innledere:
Rita Sletner, Assisterende generalsekretær i Venstre: Status for oppfølging av "Voldtektsutvalget"
Anne Margrethe Larsen, Stortingsrepresentant fra Vest-Agder: Menneskerettigheter — erfaring fra arbeidet i Utenrikskomiteen

Årsmøtesaker:
Åpning
Innkalling og dagsorden
Valg av møteledere og referent
Godkjenning av protokoll fra årsmøtet i 2008
Årsmelding 2008.
Regnskapet for 2008
Valg av styre, valgkomité, NVK-representant i Internasjonalt utvalg, delegater til Venstres LM
Budsjett og kontingent
Politiske uttalelser

Middag på Mehfel kl 20.00, Kirkegaten 15.

Lørdag 28. februar kl. 10.00 på Venstres Hus:
Kommunereform og kommuneøkonomi
Liv I. Haug, NVKs representant i programkomiteen, innleder om Venstres program for kommunereform (sammenslåing av mindre kommuner).

Innlegg og paneldebatt med representanter fra kommuner som ville berøres av reformen:
– Ketil Kjenseth (politisk rådgiver, Stortinget, og lokalpolitiker)
– Berit Woie Berg (tidligere ordfører i Steigen)
– Terje Breivik (tidligere ordfører i Ulvik)
– Terje Hagen, professor i helseøkonomi,: "Tap og vinning ved kommunesammenslåing"

Avsluttes kl 14.30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**