Femårig lærerutdanning får støtte

I dagens Adressa uttaler Per Ramberg, leder for Program for lærerutdanning ved NTNU, at allmenlærerutdanningen må bli femårig. – Lærerutdanningen må opp på mastergradsnivå, og det er en svakhet med denne meldingen at Regjeringen ikke setter en frist for når det skal skje, sier Ramberg til Adressa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


S

Lærer

ør-Trøndelag Venstre behandlet i helga en uttalelse om den nye lærerutdanninga, der man fastslo at den bør utvides til fem år. – Jeg tror ikke regjeringen klarer å følge opp ambisjonen om både mer teori og mer praksis uten at man utvider med ett år, sier stortingskandidat Guri Melby til Adresseavisen i dag.

Du kan lese mer om Sør-Trøndelag Venstres begrunnelse for saken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**