Asylmottak på Jegertunet krever endring av reguleringsplan

Plansjef Sveinung Jørundland mente etablering av et asylmottak med 125 plasser på Jegertunet i Risør ville kreve en endring av gjeldende reguleringsplan. Det ble klart under UDI´s informasjon til Formannskapet i Risør tirsdags kveld. Dermed spørs det om det kan inngås en avtale mellom HERO AS og UDI om drift av asylmotak i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Nina B. Lindekleiv, UDI Region Sør informerte tirsdag formannskapet i Risør

Nina B. Lindekleiv, UDI Region Sør informerte tirsdag formannskapet i Risør
Foto: Jan Einar Henriksen

Nina B. Lindekleiv, UDI region Sør informerte om rutiner omkring etablering av asylmottak og viste bl.a til at det var kommet inn tilbud på rundt 3000 motaksplasser mens UDI ønsket tilbud på 2000 plasser. I UDI region Sør var det kommet tilbud på rundt 600 plasser.

UDI jobber nå med kvalitetssikring av de ulike søknadene, herunder skal de på befaring for selv å se de ulike tilbudsplassene. Etter den fremlagte kjøreplan vil endelige avtaler i denne tilbudsrunden bli avklart 3. mars 2009.

Lindekleiv preisiserte også at det var tilbyders ansvar å avklare bruksmuligheter opp mot kommunale planer osv. Dermed ligger utspillet nå hos HERO AS som må ta et initiativ overfor kommunen dersom de ønsker å gå videre med saken. I så fall må administrasjon komme med et saksframlegg med innstilling til HU for plan, miljø og tekniske tjenester som deretter vil måtte ta den politiske diskusjonen omkring endring av reguleringsplan, dispensasjon eller bruksendring.

Uavhengig av hvilke av de tre variantene som benyttes forutsetter vi at beboere og hytteeiere mm får anledning til å komme med høringstalelser før endelig beslutning tas.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**