Fokus på næringsutvikling og overskudd

Risør Venstres gikk til valg under parolen økt bosetting og næringsutvikling i Risør, og Michel Esnault fra Risør Næringshage pekte da også på hvor viktig det er å satse på næringsutvikling i nedgangstider da han tirsdag informerte formannskapet i Risør om status for Næringshage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Michel Esnault ved

Michel Esnault ved “myldrekartet” for gode ideer ved Risør Næringshage
Foto: Jan Einar Henriksen

Sammen med næringssjef Reidar Grøsle samt Jon Gløersen og Kamilla Solheim fra Risør Næringshage gav de nyttig informasjon omkring tanker om næringsutvikling i Risør.

Esnault var entusiastisk og fremførte et budskap det desverre var satt av alt for liten tid til å kunne følge opp på en konstruktiv måte. Sett fra flertallets side er det helt klart ønskelig med et eget møte hvor formannskapet i egenskap av næringsstyre for Risør kommune kun diskuterer næringsutvikling.

Venstres Jan Einar Henriksen mente det var viktig at politikere stilte spørsmål med f.eks tildeling av tilskudd til Risør Næringshage og at denne type spørsmål faktisk førte til positiv utvikling innad i selskapet som også måte tenke gjennom egendrift og generere nye tanker og ideer, som igjen skapte ny aktivitet. Henriksen pekte også på det faktum at nye ideer kanskje kunne overta tilskudd fra “gamle” tiltak for på denne måte å sikre videreutvikling av ny næring i Risør, og avsluttet med å si at han godt kunne tenke seg flere bedrifter med klart fokuserte på overskudd og ikke så mye fokus på tilskudd!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**