Her kan du lese saklisten til styremøtet i Levanger Næringsselskap

Levanger Venstre kan nå publisere saklisten til styremøte i Levanger Næringsselskap tirsdag 17. februar. Saklisten inneholder to saker tilgjegelig for offentligheten og to saker unntatt for offentligheten. Vi gjør oppmerksom på at sakene i næringsselskapet som er unntatt offentligheten publiseres på samme måte som tilsvarende saker i folkevalgte organer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Her er innkalling og sakliste
INNKALLING TIL STYREMØTE

Utvalg: Levanger Næringsselskap AS
Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: tirsdag 17. februar 2009
Kl: 08:00-

Forfall meldes til daglig leder som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved innkalling.
Det serveres litt å bite i.

Saksnr Innhold
PS 3/09 Festekontrakter havna -Unntatt off
PS 4/09 Moafjæra 4 AS. Avtale om overtagelse -Unntatt off
PS 5/09 Kjøpekontrakt 100608 — Rinnleiret Utvikling AS
PS 6/09 Offentlighet og møteoffentlighet for Levanger Næringsselskap AS

Eventuelt
Orienteringssaker:
Fra møtet om organisering havneutvikling av 26.1.09.

Levanger 10. februar 2009

Sign
Robert Svarva

Et steg i riktig retning

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-Publisering av saklisten til styremøtene i Levanger Næringsselskap AS er et steg i riktig retning, sier Karl Meinert Buchholdt, lokallagsleder og gruppeleder for Levanger Venstre. Han beklager at saklistene ikke publiseres på kommunens egen hjemmeside. -Venstre oppfordrer derfor ordfører Robert Svarva til å ta dette opp under behandlingen av sak 6/09 – Offentlighet og møteoffentlighet for Levanger Næringsselskap AS, sier Buchholdt, som viser til at åpenhet om maktutøvelsen er viktig for lokaldemokratiet. Han roser også ordfører Robert Svarva for delvis å ha imøtekommet Venstres ønsker om mer åpenhet rundt det kommunale næringsselskapet, men påpeker at ordføreren fortsatt har et stykke å gå. -Det er mye som fortsatt kan gjøres i forhold til mer åpenhet i næringsselskapet.

Venstre har tidligere fremmet forslag om at styremøtene i selskapet skal gå for åpne dører. Dette ble nedstemt i kommunestyret mot stemmene til Venstre, SV og Frp. Dette vil være i tråd med kommunelovens ånd. Videre har Venstre foreslått å fjerne taushetsplikten for næringsselskapets styremedlemmer, jamfør styrets egen styreinnstruks. -At man legger taushetsplikt på medlemmene av et styre som skal være kommunens utøvende organ i næringssaker gjør meg betenkt, sier Buchholdt, det enkleste hadde vært å kun ha taushetsplikt i forhold til saker som er unntatt offentligheten. -Venstre vil stå i første rekke i kampen for åpenhet, offentlighet og lokaldemokrati, da er det et paradoks at selskapets eget reglement pålegger styremedlemmene taushetsplikt selv på saken som omhandler offentlighet og møteoffentlighet i tirsdagens styremøte. Ingen av medlemmene kan fortelle hva de har ment om saken i møtet, det sier selskapet eget reglement, forteller Buchholdt.

Etterlyser fokus på næringspolitikk
-Venstre etterlyser økt fokus på en kommunal næringspolitikk i Levanger. Gjennom flere år har Venstre vært eneste parti som har fremmet næringspolitiske forslag i kommunestyret, sier Buchholdt. Han håper at flere partier nå vil satse mer på næringspolitiske saker i kommunestyre og formannskap.

Venstre har i de siste to årene fremmet følgende næringspolitiske saker:

Interpellasjon: Forsterk næringsutviklingen på havna
Spørsmål: Kommunedelplan Skogn
Spørsmål: SkatteFUNN i Levanger
Spørsmål: Skogen som lokal næringsutvikler og energibærer
Forslag: Ikke utredning av bomring rundt Levanger sentrum.
Forslag: Forlenge avtale for Innherred Produkter.
Interpellasjon: Åpne anbudsrunder
Interpellasjon: Satse på egne profileringstiltak.

-Dette er et næringspolitisk regnskap vi er godt fornøyd med, sier Buchholdt. I tillegg var Venstre det eneste partiet som i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2009 eneste parti som foreslo å ikke øke parkeringsavgiften i Levanger sentrum. -I tillegg har jeg personlig besøkt flere småbedrifter i Levanger det siste året, forteller Karl Meinert Buchholdt i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**