Lekeslottet Barnehage Risør AS og Amandus barnehage får kommunal garanti

Anette Mostad fikk kommunal lånegaranti for et lån begrenset oppad til kr. 1.500.000. I tillegg fikk hun med seg mange godord fra Kjell MacDonald og Jan Einar Henriksen for god drift av den privatdrevne barnehagen på Randvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Risør kommune gir lånegaranti til restaurering av private barnehager

Risør kommune gir lånegaranti til restaurering av private barnehager
Foto: Lars Ole Røed

Barnehagen har vært i drift i 23 år og er en privat barnehage hvor driftsselskapet er et 100 % privateid selskap eid av Anette Mostad. Bygningsmassen er imidlertid eid av Risør kommune, og dermed var det et enkelt valg for politikerne når de fikk forespørsel om garanti til et lån som skal gå til renovering av bygg. I tillegg skal det investeres i tilfredstillende rom for små barn.

Tilsvarende lånegaranti ble gitt til Amandus barnehage, som fikk en garanti for lån på inntil kr. 1.800.000.

Felles for de to barnehagene er at de er gode representanter for veldrevne private barnehager. I tillegg er de med på å sikre et mangfold i barnehagedriften og ikke minst bidrar de aktivt til at Risør kommune har en god barnehagedekning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**