4,6 millioner til Eidalsroavegen

Fylkestinget beviga onsdag 4, 6 millioner kroner ekstra til opprustninga av FV 133 om Eidalsroa.
– Dette betyr at det kan gjøres bedre opprustning enn planlagt og over lengre strekning, sier fylkesvararordfører og f.t. ordfører i Sigdal Runolv Stegane (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


4, 6 millioner kroner ekstra til fylkesveg 133 (Eidalsroa)

Fylkesvegen på østsida av Soneren får ekstra midler til opprustninga som starta opp i fjor høst. Det vedtok fylkestinget onsdag. Fylkesvararordfører Runolv Stegane (V) som for tida er ordfører i Sigda l er svært glad for at fylkestinget ser nytten av å gjøre ferdig påbegynte prosjekter.

Runolv Stegane

Foto: Ole Marius Fossen

-Dette betyr at opprustninga kan bli bedre og at den kan skje over noen flere kilometer enn opprinnelig planlagt, sier Runolv Stegane.

Til opprustninga av vegen om Eidalsroa bevilga fylkestinget i fjor vel 7 millioner kroner. Prosjektet innebærer full oppgradering av vegen. Vegen er sterkt nedbrutt pga. dårlig bæreevne, teleskader og manglende drenering. I fjor høst starta arbeidet med utskifting av masser i undergrunnen, legging av nye/reparere stikkrenner, etablering av sidegrøfter, forsterking og oppretting av bærelag.

– Økt disponibel ramme gjør det mulig å fullføre det som er planlagt mellom Mjøseng og Hole bru. I tillegg har strekninga mellom Sandsbråten og Prestfoss et stort utbedringsbehov på noen punkter. Til slutt vil det bli lagt helt nytt toppdekke, forteller Stegane.

Omtale Bygdeposten nett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**