Årsmøte

Venstrekvinnelaget i Sør-Trøndelag innkaller til årsmøte lørdag 7.mars 2009, kl.12.15 på Klubben, ISAK.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dagsorden
1. Åpning
2. Valg av referent
3. Godkjenning av innkallingen og sakslista
4. Vedtak av lagets statutter
5. Årsmelding
6. Regnskap/budsjett
7. Valg av styret
8. Eventuelt

Forslag til eventuelt må sendes til [email protected] innen ei uke før årsmøtet.

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**