Håp for toget fremdeles

Venstre gleder seg over at de rødgrønne partiene nå vil prioritere dobbeltspor til Arna før biltunnel. Venstre har lenge kjempet for dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og har tidligere fått nestleder i Stortingets transportkomité, Borghild Tenden, til å ta opp saken i Stortinget. Nå håper Harald Hove, gruppeleder for fylkestingsgruppen til Venstre, arbeidet kan starte snarest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Et dobbeltspor Arna-Bergen er et tiltak som vil gi mulighet for flere avganger i lokal- og godstrafikken. Som en av de mest trafikkerte kollektivreisene i Bergensområdet, er dette et meget viktig tiltak, understreker han.
– Dette er et prosjekt som vil være positivt for Bergen. Med enklere avvikling av godstog på Bergensbanen, vil det fri opp mye trafikk på veiene, som vil hjelpe på framkommeligheten til kollektivtrafikken. Vi er glade for at regjeringen nå har trukket den samme konklusjonen, men konstanterer at valgkampen nå er igang for de rødgrønne partiene, kommenterer Hove.

Anne Beth og Harald

Venstrepolitikeren er også glad for at det nå gis signaler om at man vil prioritere å bygge vei mellom Nesttun og Arna i det såkalte Ringvei Øst, framfor en veitunnel gjennom Ulriken.
– En slik tunnel ville bare økt biltrafikken inn til sentrum, poengterer Hove. – Med dobbeltspor for toget vil den heller ikke være nødvendig. Samtidig ser vi at veinettet fra Arna trenger oppgradering, og slik sett ser vi positivt på Ringvei Øst, forklarer han.

Like viktig med pris
Venstre mener at togstrekningen Arna — Bergen er en viktig del av kollektivsystemet i Bergen. Det er viktig at det også gjelder pris og billettsystemet for øvrig. Toget har her en betydelig konkurransefordel i forhold til bilkjøring. – Togstrekningen vil, når bybanen åpner, i realiteten være en del av bybanesystemet, påpeker Hove. — Da er det viktig at dette reflekteres i prisen. Hans håp er at samferdselsministeren tar initiativ til å sørge for at det blir en samordning når det gjelder overgangsmuligheter og bruk av periodekort.

For ytterligere kommentarer, ring:
Harald Hove, gruppeleder — 9964 2370

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**