– Klimamålet må få følger for Forus

Kontorbygg må legges nær bybaneaksen. Forus må få strengere parkeringsbestemmelser. Forus-utbyggere bør gi penger til kollektivløsninger. Venstres Helge Solum Larsen har planer om å gjennomføre Stavanger bystyres vedtak om kutt i klimagassutslippene med 20 prosent til 2020.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

Solum Larsen kommer med forslag for at Stavanger skal nå to viktige mål bystyret har vedtatt etter forslag fra Venstre: Få bygget bybane og få ned klimagassutslippene.

Parkering
— Parkeringsdekningen som det er lagt opp til i gjeldende reguleringsplaner på Forus er for høy. Disse planene er laget i en tid der vi kunne tillate at Forus skulle være bilbasert. Den tida er over. Stavanger kommune må derfor gå gjennom reguleringsplanene sine og vurdere parkeringsbegrensning, sier Solum Larsen til Aftenbladet.

Spleiselag
Han vil også få vurdert om det er mulig å få til ordninger om at de som står bak utbyggingsplaner på Forus skal være med på å betale for å få på plass miljøvennlige transportformer.

Han vil foreslå allerede på møtet i kommunalstyret i byutvikling i dag, at alle større reguleringsplaner og bebyggelsesplaner som legges fram, skal inneholde en vurdering av hvorvidt planen vil bidra til at kommunen oppnår det overordnede målet om å få ned klimagassutslippene med 20 prosent innen 2020 i forhold til 1991-nivå.
— Vi kan ikke lenger bare snakke om klimagassreduksjoner i festtaler og på store internasjonale møter. Vi må få gjort noe med det, sier Solum Larsen.

Les mer i Aftenbladet her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**