Kortene må på bordet

Flertallet i Formannskapet i Hurum kommune har, mot Venstres ene stemme, vedtatt å selge den omstridte tomta i Sætre sentrum til Kiwi-kjeden — men taksten er hemmelig. Nå må kortene på bordet. Det krever samfunnsredatør i Drammens Tidende, Odd Myklebust, i lederartikkelen i dagens avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

Saken er også viet lederen i Røyken og Hurums Avis der redaktør Svein Ove Isaksen uttaler:

” … Men det er svært uheldig og unødvendig arrogant av rådmannen å unndra relevante opplysninger for offentligheten”.

Les hele lederen i Røyken og Hurums Avis

Lederartikkel i Drammens Tidende 12.02.09:
Kortene må på bordet

Hurum kommune har rotet det til for seg selv i forbindelse med salget av en kommunal tomt til Kiwi-kjeden i Sætre sentrum. Tomten ligger ved siden av Kiwibutikken som brant ned til grunnen i fjor og befinner seg dermed i hjertet av Sætre sentrum — en mulig fremtidig hovedstad og administrasjonssentrum for Hurumhalvøya. Vi har ingen grunn til å påstå at noe er galt med selve salget, men alt hemmelighold, bortforklaringer, manglende takstpapirer, samt kommunenes eget impotente kontrollutvalg, gjør at kommunen egentlig ikke har noe valg: Alle dokumenter og alle fakta må på bordet og det snarest mulig.

Det er jo direkte påfallende at tomten selges uten at det fins oppdaterte takstdokumenter. Det er også påfallende at dokumenter holdes hemmelige. Sentrumsplanlegging og stedsutvikling i Sætre er selvsagt et anliggende for hele kommunen, ikke bare for nøkkelpersoner i kommunens eget maktapparat. Å hindre offentliggjøring av dokumentene i saken under henvisning til at det er forretningshemmeligheter, holder ganske enkelt ikke.
Hurum kommune gjør det ekstra vanskelig for seg selv ved at kommunen har et kontrollutvalg som ledes av Arbeiderpartiet og Frp, partiene som også har ordfører- og varaordførervervet. Rundt om i Kommune-Norge er det normalt at kontrollutvalgene styres av opposisjonen for på den måten å sikre uavhengighet. I Hurum kontrolleres makten av maktens egne partier. Dermed oppstår det en helt uholdbar og unødvendig situasjon ved at bukken passer på havresekken.

Også derfor har ikke ordfører og rådmann i Hurum lenger noe valg. Det stilles så mange spørsmål om tomtehandelen i Sætre sentrum at det må komme et svar. Og det eneste mulige svaret er offentliggjøring av samtlige dokumenter. Alt annet er ikke godt nok. Manglende offentlighet vil bidra til en håpløs rykteflom om mulig kameraderi og det som verre er. Derfor er det i kommunens egen interesse at dokumentasjon legges fram — både av hensyn til offentligheten og lokaldemokratiet, og Kiwi-kjeden og andre kommunen gjør forretninger med.

Odd Myklebust,
samfunnsredaktør
Drammens Tidende

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**