Redningsselskapet

Venstre er oppteken av sikkerheita på kysten. I denne samanheng har — og er — Redningsselskapet sine redningsskøyter ein viktig aktør. Redningsselskapet med sine farty har til alle tider vore ein sikkerheitsfaktor for dei som har hatt sitt virke på sjøen og for dei som høyrer desse til. I det siste har utilstrekkelege bevilgningar sett Redningsselskapet si virksomheit under press og selskapet har varsla reduksjon i tal redningsskøyter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Leif Helge Kongshaug

Leif Helge Kongshaug
Foto: Rune Kongsro

Denne problemstillinga var bakgrunnen for at Leif Helge Kongshaug (V) stilte spørsmål til fiskeri- og kystministeren onsdag 12. februar i den munnlege spørjetimen om hvorvidt redningsskøytene inngår som ein del av den nasjonale beredskapen langs kysten.

Gunvald Ludvigsen

Gunvald Ludvigsen
Foto: Rune Kongsro

Dette er oppsangen til at Gunvald Ludvigsen denne veka sendte pressemelding om dette til avisa Fjordenes Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**