Årsmøte i Verdal Venstre

Lokallagets utfordring er først og fremst å fortsette å stå på for de politiske sakene Venstre brenner for, i tillegg til å være et politisk verksted for samfunnsengasjerte mennesker som vil delta i debatten om lokale saker sammen med andre — og hvor det er stor takhøyde for ulike meninger. Venstre mener at samfunsdebatten må foregå med større åpenhet enn vi har i Verdal kommune for tiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Dokument

Foto: Microsoft

Gjest på møtet var Anne Brit Skjetne, Levanger, medlem av komiteen for utarbeiding av stortingsvalgprogrammet. Hun hadde en interessent gjennomgang av programmet og fokuserte på de områdene som er viktige for Venstre og hvor Venstre har tydelige og klare standpunkt. Bl.a. fokuserte hun på skole, helse og forholdene for små og mellomstore bedrifter. Hun så også fram til et møte om næringspolitikk med Lars Sponheim som planlegges på Innherred i mars.

Som en del av årsmeldingen var det utarbeidet en politisk årsmelding fra kommunestyregruppa. Den viser et stort engasjement i 2008 og et synlig Venstre. Selv om det er slik at kommunestyret er enige i de fleste sakene, er det mange store saker hvor Venstre har framsatt egne synspunkt — meninger som har vært nedstemt i formannskapet, men fått gjennomslag i kommunestyret. Det viser at det er behov for et parti som tørr å ha egne meninger på tvers av rådmann og posisjonspartiene.

Etter valgene fortsetter Lars Gunnar Marken som leder. Ny i styret er Brita Kleven Thorsvik og Yanelis Portuondo Preval. Johannes Rosvold og Leiv Håskoll var ikke på valg. Nye varamedlemmer til styret er Ingunn Leirseth og Per Haarnes. Johannes Overmo og Trond Elnes fortsetter i sine verv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**