– Forventer offensive tiltak for strømkutt

Venstres Gunnar Kvassheim, leder for Stortingets energi- og miljøkomité har store forventninger til Lavenergiutvalget som i dag settes ned av Regjeringen. — Det er et enormt potensiale for energieffektivisering i Norge. Lavenergiutvalget kan nå sette dagsorden for hvordan klimaforliket og Lavutslippsutvalgets anbefalinger kan følges opp i praksis, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Gunnar Kvassheim vil ha ned strømforbruket med 20 prosent innen 2020.

Gunnar Kvassheim vil ha ned strømforbruket med 20 prosent innen 2020.
Foto: Venstre

Kvassheim har en rekke konkrete innspill til utvalgets arbeid. — Det er mulig og ønskelig å redusere strømforbruket innenlands med 20 prosent innen 2020. Det vil være Venstres målsetning, og en slik målsetning regner jeg med Lavenergiutvalget kan slutte seg til.

Av andre tiltak nevner Kvassheim:

– Det må stilles strengere krav til energibruk og fleksible oppvarmingsløsninger i nybygg og ved større rehabiliteringer, slik at strømforbruket blir lavere enn 100 kwh/m2.
– Vilkårene for utbygging av fjernvarme må strykes betydelig.
– Det bør etableres gode støtteordninger for energieffektiviseringstiltak og energisparing i bedrifter og husholdninger.
– Satsingen på det nylig etablerte lavenergiprogrammet må trappes opp.
– Staten må opprette et tilbud om en energisjekk av boligbygg.
– Offentlige nybygg skal ha lavere energiforbruk enn de til enhver tid gjeldende energikrav.
– Og det må stimuleres til mer energieffektiv transport.

Krever oppfølging fra Regjeringen
– Men selv gode anbefalinger fra et offensivt Lavenergiutvalg krever at Regjeringen følger opp. Med tanke på hvordan den sittende regjeringen har sviktet oppfølgingen av Lavutslippsutvalget er jeg ikke bare positiv til dette, sier leder for energi- og miljøkomiteen Gunnar Kvassheim (V). Lavutslippsutvalgets leder Jørgen Randers gav tidligere Regjeringen karakteren NG for manglende oppfølging av utvalgets 15 punkt, som Regjeringen i sin tid sa seg helt enige i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**