HERO AS trekker søknaden om asylmottak på jegertunet

Etter UDI´s informasjon til formannskapet 10.2.2009, trakk Hero Norge AS sitt tilbud om å etablere mottaksplasser på Jegertunet Hotell. Det berammede informasjonsmøtet hos Hest i Villmark den 14.2.2009 er derfor avlyst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Nina B. Lindekleiv, UDI informerer

Nina B. Lindekleiv, UDI informerer
Foto: Jan Einar Henriksen

Under formannskapets møte ble det fra koalisjonen stilt endel konkrete spørsmål omkring UDI´s kvalitetssikring av søknader, og ikke minst ble det stilt konkrete spørsmål om mottakets størrelse sett opp mot hotellets romkapasitet, kommunikasjon til sentrum osv. osv. I tillegg ble det stilt spørsmål om politikerne kunne delta på en eventuell befaring sammen med UDI og tilbyder. Varaordføreren pekte også på at en politiske og administative ledelse ikke hadde gjennomført noen dialog med tilbyder om å etablere et asylmottak på Jegertunet Hotel før søknad ble sendt UDI.

Pressemeldingen datert 13.2.2009 fra Hero AS lyder som følger:

"Etter en totalvurdering har Hero Norge AS besluttet å trekke sitt tilbud på mottaksplasser i Risør kommune. Vurderingen er tatt på grunnlag av beliggenheten til den tilbudte boligmassen og kommunikasjonsmulighetene knyttet til stedet.

Vi er kjent med at UDI denne gangen har fått flere tilbud på de utlyste plassene og som gjør at UDI vil komme i mål med sitt behov.

Vi har hatt en meget god dialog med Risør kommune i denne saken og ønsker å avslutte prosessen på en verdig måte. Vi har derfor i samråd med kommunen besluttet å avlyse det tillyste informasjonsmøtet i morgen 14. februar”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**