Savner konkrete internasjonaliseringstiltak

– Stortingsmeldingen om internasjonalisering av utdanning er god på beskrivelse, men svikter i forhold til konkrete tiltak. Utfordringene knyttet til blant annet studiefinansiering av første års utdanning i ikke-vestlige land og freshman-året i USA forblir langt på vei uløste, sier Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Odd Einar Dørum savner tiltak knyttet til studiefinansiering av førsteårs utdanning i ikke-vestlige land.

Odd Einar Dørum savner tiltak knyttet til studiefinansiering av førsteårs utdanning i ikke-vestlige land.
Foto: Rune Kongsro

I dag la Regjeringen frem en stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning. Regjeringen skriver selv at dette er første gang dette temaet får en helhetlig behandling i en egen stortingsmelding.

Lite nytt
– Internasjonali- seringsperspektivet har imidlertid vært tungt representert blant annet i forbindelse behandlingen av Kvalitetsreformen, Kunnskapsløftet og den forrige forskningsmeldingen, og dagens melding gjør i grunnen ikke annet enn å sammenfatte og oppdatere kunnskapsgrunnlaget fra tidligere saker, sier Dørum, som mener meldingen er svært svak i forhold til konkrete tiltak og forpliktelser.

– Meldingen er god på beskrivelse, men svikter i forhold til konkrete tiltak. Jeg vil særlig trekke frem utfordringene knyttet til blant annet studiefinansiering av første års utdanning i ikke-vestlige land og freshman-året i USA. Her hadde jeg forventet en større tydelighet og forpliktelse fra Regjeringens side. Utfordringene forblir langt på vei uløste, sier Dørum.

Mål må følges opp
– Kvalitet i internasjonaliseringen er et viktig mål, men den rødgrønne regjeringen må snart begynne å innse at det ikke nytter å sette seg mål uten å følge opp med konkrete tiltak. Statsråd Aasland virker nesten redd for å forplikte seg, understreker Dørum.

– Det er imidlertid positivt med økt fokus på internasjonalisering av grunnopplæringen og fagskoleutdanningen, og Venstre støtter tanken om nye støtteordninger i grunnopplæringen for å øke utvekslingen, avslutter Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**