Usikre tider for Redningsselskapet

På onsdagens muntlige spørretime stilte Venstre spørsmål til Helga Pedersen om Redningsselskapets fremtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Redusert aktivitet
– I dag mangler Norge et nasjonalt utøvende organ med overordnet ansvar for redningstjenester. Staten og Redningsselskapet har ikke et avklart forhold med hensyn til oppgaver og finansiering. I tillegg til et uavklart forhold mellom Redningsselskapet og staten, har Redningsselskapet inntekter falt drastisk de siste årene noe som har medført at Redningsselskapet må redusere sin aktivitet, sier Venstres Vera Lysklætt.

Natur, fjell, hav, kyst, fisk

Foto: Tone Rasmussen

Ta grep, Helga
– Jeg håper fiskeri- og kystminister Helga Pedersen nå vil ta noen grep for å bedre situasjonen for Redningsselskapet. Jeg ser det som nødvendig at Redningsselskapet får avklart sin rolle som en del av sikkerhets- og beredskapsaktørene langs kysten. Redningsselskapets rolle må gjenspeiles i planer og finansiering, fortsetter Lysklætt.

Vil styrke dialogen
– Jeg ble oppløftet av svarene Pedersen ga. Hun tok til orde for å styrke dialogen med Redningsselskapet for å avklare deres rolle. Det er spesielt viktig at de får avklart de økonomiske sidene da spillemidlene Redningsselskapet får som kompensasjon for bortfall av spillinntekter, etter all sannsynlighet kommer til bli mindre de kommende år. Nå ligger saken i Helga Pedersens hender, avslutter Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**