Vidkunn til landsmøtet

Det er 11 siden Vidkunn sist deltok på Venstres landsmøte, i Harstad 98, men nå har han igjen fått muligheten, veteranen som nærmer seg 40 sammenhengende år som folkevalgt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Vidkunn Haugli

Foto: Rolf Austgard

Fylkesårsmøtet innstilte Vidkunn Haugli som 2. vara, men etter avbud fra Lillian Hessen (Kvæfjord) og Renate F Moldenæs fra vårt lokallag, går Vidkunn Haugli og Marie Fangel inn i delegasjonen fra Troms, som består av 8, derav 2 fra sentralstyrene til VHO og UV.

Roar Sollied for Venstre 07

Foto: D Stefanussen

Roar har vært med på landsmøtene siden 1996, året da Sponheim ble leder. Eneste unntaket er 1997 da han var på en annen reise mens møtet gikk i Ålesund. Siden 2004 har han hatt fast plass som fylkesleder/medlem av landsstyret og senere også sentralstyret.

Årets landsmøte foregår i Stavanger 24-26. april, og stortingsprogrammet er hovedsak. Så langt ser det ut som om disse reiser fra Troms:

Øystein Nilsen (delegasjonsleder)
Maria Serafia Fjellstad
Morten Skandfer
Elin Katrine Sandvik
Marie Fangel
Vidkunn Haugli
+
Jonas Stein Eilertsen (NUV)
Roar Sollied (VHO)

Neste vara er Jan Fjellstad, som uansett vil være til stede som observatør, ifølge fylkeslederen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**