Det moderne virker ikke etter planen

Thomas Nordahl, norsk forsker og Dr.polit.og professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark har ledet forskningsarbeid som viser at det er skolens stabile rammer som gjør at elever lykkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Thomas Nordahl er bl.a. en av dem som står bak LP-modellen, en norsk utviklet pedagogisk modell for analyse av og systematisk arbeid med en skoles læringsmiljø og pedagogiske utfordringer. LP er en forkortelse for «læringsmiljø og pedagogisk analyse».

Modellen er utarbeidet på grunnlag av forskning og støtter seg spesielt til systemteori. I arbeidet med modellen utarbeides det problemstillinger rettet mot læringsmiljø. Slike problemer kan gjerne ligge på relasjoner mellom lærer og elev, eller mellom elev og elev, videre kan problemet være innen klasseledelse og struktur på undervisningen. Dette er grunnleggende betingelser for at en elevs læring og utvikling skal kunne påvirkes i en positiv retning.

Dagsavisen skriver i denne artikkelen om en av Thomas Nordahl siste “oppdagelser”. Et viktig poeng i alle skoledebatter må være å organisere skolen til elevens beste, ikke modernitetens.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**