Lokaldemokratiet styrkes med større kommuner

I et innlegg i Venstres medlemsblad Liberal, argumenterer fylkesleder Geir Stave for hvorfor kommunesammenslåing er riktig vei å gå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Lokaldemokratiet styrkes med større kommuner

Kampen for lokaldemokrati var kjernen i Venstres etablering for 125 år siden. Større kommuner gir mer lokaldemokrati fordi:

1. Større kommuner har større økonomisk og administrativ evne til å påta seg flere oppgaver. Utføring av samfunnsopgaver flyttes nærmere folk, større kommuner betyr desentralisering av makt.

2. Større kommuner planlegger bedre for en miljøvennlig og helhetlig arealutnyttelse, til beste for næringsetablering, boligutbygging og miljø.

3. Kommuner har flyttet oppgaver fra det folkevalgte kommunestyret til et interkommunalt styre (IKS). IKS er ikke underlagt de folkevalgtes direkte styring og kontroll.

4. Nærhet til kommunens beslutningstakere handler om informasjon og tilgjengelighet på internett. Større kommuner har større ressurser til å etablere gode informasjonssider på nettet.

Skrittene må gås i riktig rekkefølge. Først avklare hvilke oppgaver kommunene skal ha, deretter sikres en god finansiering, så diskuteres nye grenser, navn på kommunen og plassering av rådhus.

Venstre skal være partiet for lokaldemokrati. Kommunesammenslåing blir en viktig sak for Venstre fordi det vil bidra til et sterkere lokaldemokrati.

Geir Stave er leder i Buskerud Venstre

Foto: Tove Kristiansen

Geir Stave,
fylkesleder Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**