Regjeringen avfolker Kyst-Norge

Med dagens fiskeripolitikk er den rødgrønne Regjeringen den største bidragsyter til avfolking av mange små samfunn langs kysten av Nord-Norge. Med ei større og større sentralisering av rettigheter til de marine ressursene, er det ikke lenger liv laga i flere kystsamfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kystsjark i Finnmark

Foto: Privat

Finnmark Venstre mener dette strider mot "Havressursloven" §§ 1 — 2, hvor det blant annet fremgår at de marine ressursene skal bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Finnmark Venstre krever derfor at den rødgrønne regjeringen snarest mulig iverksetter nødvendige tiltak for å stanse denne gale utviklingen, og om nødvendig stanser all omsetting av rettigheter/kvoter.

Omsetting av rettigheter/kvoter startet tidlig på nittitallet, blant annet med bakgrunn i at Island hadde gode erfaringer med dette. Island er i dag praktisk talt konkurs, og fiskerinæringen der ligger med brukket rygg. I sin streben etter å erverve seg stadig større deler av rettighetene/kvotene er fiskeriselskapene belånt til langt over de faktiske verdiene.
Da islandske banker ikke var i stand til å gi den kreditt det var behov for, ble mange selskaper belånt i andre europeiske banker. Dette har blant annet ført til at 50 % av de Islandske fiskerirettighetene i dag eies av den konkurstruede Deutsche bank.

Vi ser i dag at Norsk fiskerinæring er på tur i samme retning. Dagens fiskeripolitikk avler grådighet, egoisme og sentralisert kapitalisme, som medfører at kysten avfolkes skritt for skritt. Dersom store fiskeriselskaper går konkurs, kan vi risikere at finansinstitusjoner blir sittende som eiere av fiskerettigheter, og at disse igjen blir avhendet til nye utenlandske eiere. Dette kan vi ikke tillate og man ber derfor den rødgrønne regjeringen endre kurs i fiskeripolitikken, slik at det igjen blir levelige kår for kystsamfunnene som i dag lider. Det blir i alle fall ikke "lys i husan", med dagens politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**