Unik miljømulighet for Raufoss og Norge

Lettmetallmiljøet på Raufoss er ett av verdens ledende på sine områder. Internasjonalt skal det de neste årene sette i verk store klimainvesteringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Industrimiljøet på Raufoss står overfor en vanskelig situasjon. Statsministeren vil ikke bidra til å redde arbeidsplasser som ikke har en framtid. Men på Raufoss har Norge en fantastisk mulighet til å skape et nytt norsk industrieventyr, for miljøteknologi. Lettmetallmiljøet på Raufoss er ett av verdens ledende på sine områder. Internasjonalt skal det de neste årene sette i verk store klimainvesteringer. Lettmetall kan få en svært sentral rolle som materiale i disse investeringene miljøindustrien i kjølevannet av klimakrisen. Dette er en unik mulighet for Raufoss og vår region, til å gjøre Raufoss mindre avhengig av "biler og bomber" og mer rustet for et voksende klimamarked.

Oppland Venstre vil at staten skal opprette et eget investeringsselskap, Klimatek, som skal kunne investere nettopp i omstilling av bedrifter i mer miljøvennlig retning. Venstre foreslår i første omgang at selskapet tilføres en investeringskapital på 500 mill kroner og legger opp til at private investorer kan gå inn med en tilsvarende del.
For å ta vare på og utvikle den kompetansen som finnes i det unike Raufoss-miljøet vil Oppland Venstre ha en målrettet og forsterket satsing på miljøteknologi knyttet til lettmetallmiljøet på Raufoss.

Oppland Venstre vil oppfordre Stortinget og regjeringen til å forbedre permitteringsreglene, slik at ansatte i større grad kan veksle mellom dagpenger og arbeid, og støtte ulike tiltak for bedriftsintern opplæring hvor NAV får myndighet til å utbetale.

Uttale fra årsmøtet i Oppland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**