Uttalelse fra årsmøtet 2009: Med toget for miljøet og menneskene

Et godt togtilbud er nødvendig for et bærekraftig samfunn. Det er kun gjennom løsninger som ivaretar menneskene og miljøet at man kan nå Venstres ambisiøse miljømål og målet om et nyskapende kunnskapssamfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

På veien mot et bærekraftig og framtidsrettet samfunn vil Østfold Venstre ha en offensiv satsning på jernbane. Det er nødvendig for bosetting i hele landet, utvikling av næringsliv, et klimavennlig samfunn og mobilitet i befolkningen. Derfor presenterer Østfold Venstre en satsning som både ivaretar menneskenes og miljøets behov.

Østfold Venstre vil ha et bedre samfunn for menneskene ved å
• ikke legge ned en eneste stasjon i jernbanenettet i Østfold.
• etablere ringbane mellom ytre og indre Østfold ved å åpne opp sporet mellom Rakkestad og Sarpsborg for persontrafikk igjen.
• bygge ut jernbanenettet slik at det ikke blir mer enn 80 minutter fra Oslo S til Halden, Skien og Lillehammer innen 2020.

Østfold Venstre vil bedre miljøet ved å
sikre at det opprettes knutepunkter mellom jernbane og havn slik at godstrafikk kan fraktes rett fra jernbane til havs, uten å måtte transporteres over vei, slik det må i dag.
få realisert Mossetunnelen slik at større andel av godstrafikken kan gå på jernbane.
øke kapasiteten på Østfoldbanen ved å etablere dobbeltspor Oslo S — Ski og etter hvert dobbeltspor helt ned via Halden til svenskegrensen.

Gjennom en slik satsning hvor man ivaretar næringslivets og menneskenes behov sammen med en offensiv satsning på miljøtiltak vil Østfold Venstre nå målene om et bærekraftig samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**