Uttalelse fra årsmøtet 2009: Privatlivet skal være privat

Østfolds Venstres årsmøte vil innskrenke helsepersonells tilgang til private opplysninger. I følge personvernskommisjonen er det i dag et økende problem at nysgjerrige helsearbeidere snoker i journalene til pasienter de ikke har noe med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lege

Foto: Microsoft

Regjeringen har sendt forslag til endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven ut på høring. Dette går ut på å tillate at helseopplysninger kan deles på kryss og tvers av virksomheter i helsesektoren.

Venstre er positive til at informasjonen i helsevesenet i større grad blir digitalisert, slik at en lettere og mer effektivt kan dele relevant informasjon. Men ønsket om effektivitet må aldri bli viktigere enn pasientens personvern.

Derfor krever Østfold Venstre at det planlagte delingsnettverket for pasientjournaler ikke tas i bruk før en får på plass klare retningslinjer for å hindre at uvedkommende leser pasientjournaler.

I Forsvaret benytter man seg av et graderingssystem som setter begrensninger på hvem som får tilgang til de mest sensitive opplysningene. Østfold Venstre mener at en slik løsning må være på plass også i pasientjournalene for å begrense tilgangen på sensitiv pasientinformasjon.

For Venstre er det avgjørende at pasienten selv har kontroll på omfanget av registrerte helseopplysninger, samt distribusjonen av disse opplysningene. Tilliten til helevesenet bygger nettopp på tryggheten vi som pasienter har på det vi forteller legen ikke går videre til uvedkommende. En persons samlivsproblemer, psykiske problem eller andre private opplysninger skal ikke være tilgjengelig for annet helsepersonell enn de som trenger opplysningene av medisinske årsaker.

Østfold Venstre mener at en hver pasient skal, når journalen åpnes, få tilbud om å få en utskrift av journalloggen sin – slik at han/hun enkelt kan se hvilket helsepersonell som har lest journalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**