Ivar Skregelid ny leder i Sirdal Venstre

På årsmøtet i Sirdal Venstre ble Ivar Skregelid valgt til ny leder i lokallaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ivar Ousdal har hatt vervet i en årrekke, men ønsket nå avløsning. Han fortsetter likevel i styret som nestleder.

Styret fikk denne sammensetningen:

Leder: Ivar Skregelid
Nestleder: Ivar Ousdal
Kasserer: Anne Grethe Liland
Sekretær: Gunnhild E.Ribe
Styremedlem: Marie Sinnes
Styremedlem: Linda Kvernmo

Sirdal Venstre har 12 betalende medlemmer og 1 medlem i kommunestyret, som er Ivar Ousdal.

Vinter på fjellet i Rissa

Foto: Øystein Gullbrekken

EP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**