Årsmøte og seminar i Norges Venstrekvinnelag

Fredag 27.februar 2009 holdes årsmøte i Norges Venstrekvinnelag på Stortinget. På lørdagen er det seminar på Venstres Hus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Leder av Norges Venstrekvinnelag, Torild Skogsholm, inviterer:

Hei!

Vi inviterer til seminar om kommuneøkonomi, og til årsmøte i Norges Venstrekvinnelag. Fint om du kan delta og eller/sende invitasjonen videre.

Påmelding innen 22.februar til [email protected]

ÅRSMØTE OG SEMINAR I NORGES VENSTREKVINNELAG 2008

Tid: fredag 27.februar og lørdag 28.februar 2009
Sted: Stortinget på fredag og Venstres Hus på lørdag

FREDAG 27.FEBRUAR17.00 på Stortinget – ÅRSMØTE

Foruten de vanlige årsmøtesakene får vi følgende innledere:

-Rita Sletner, assisterende generalsekretær i Venstre: Status for oppfølging av “Voldtektsutvalget”
-Anne Margrethe Larsen, Stortingsrepresentant fra Vest-Agder: Menneskerettigheter – erfaring fra
arbeidet i Utenrikskomiteen

Årsmøtesaker:

1. Åpning
2. Innkalling og dagsorden
3. Valg av møteledere og referent
4. Godkjenning av protokoll fra årsmøtet i 2008
5. Årsmelding 2008
6. Regnskapet for 2008
7. Valg av styre, valgkomite, NVK-representant i Inernasjonalt utvalg, delegater til Venstres LM
8. Budsjett og kontingent
9. Politiske uttalelser

Middag på Mehfel kl. 20.00, Kirkegaten 15

LØRDAG 28.FEBRUAR KL 10.00 på Venstres Hus
Kommunereform og kommuneøkonomi

-Liv I. Haug, NVKs representant i programkomiteen, innleder om Venstres program for kommunereform(sammenslåing av mindre kommuner)

-Innlegg og paneldebatt med representanter fra kommuner som ville berøres av reformen:
Ketil Kjenseth(politisk rådgiver, Stortinget, og lokalpolitiker)
Berit Woie Berg(tidligere ordfører i Steigen)
Terje Breivik(tidligere ordfører i Ulvik)

Terje Hagen, professor i helseøkonomi:”Tap og vinning ved kommunesammenslåing”

Avsluttes kl.14.30

Torild Skogsholm
Leder NVK

Torill skogsholm

Foto: privat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**