Styret gjenvalgt

Karsten Gjefle ( 42) ble ikveld gjenvalgt som leder av Nordstrand Venstre. Det samme ble bydelslagsnestleder Martin Kirkengen (35) og sittende styremedlemmer Gidske Spiten (43) og Ane Wigers (43).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Kirkengen fortsetter som nestleder.

Kirkengen fortsetter som nestleder.
Foto: E. Nikolaysen

Kristen Meltvedt (52) ble valgt inn som nytt styremedlem. Merethe Sunde (41) og Tom Øystein Jonassen (56) ble valgt til varamedlemmer.

– Jeg er takknemlig for at årsmøtet fornyer sin tillit til meg og er glad for at store deler av styret fortsetter da det er viktig med kontinuitet, sier Gjefle som også ønsket det nye styremedlemmet og varamedlemmene velkommen i styret.

– Vi er inne et valgkampår og Venstres kjernesaker skole, miljø, småbedrifter og sosialt ansvar skal markedsføres tydelig for beboerne i Nordstrand bydel, sier Gjefle.

– I tillegg skal vi bl.a. engasjere oss i lokale saker som reguleringen av Ekebergsletta, forebyggende tiltak på helse og gode oppvekstvilkår, sier Gjefle til Nordstrands Blad.

– Jeg har tro på at vi sikrer stortingsrepresentant og 1.kandidat Trine Skei Grande og 2. kandidat Ola Elvestuen sete i nasjonalforsamlingen, sier Gjefle og viser til at Venstre også skal kjempe om et tredje mandat fra Oslo.

 Nordstrand Venstres årsmøte.

Nordstrand Venstres årsmøte.
Foto: Jan-Chr. Kolstø

Venstre som skolepartiet
Odd Einar Dørum innledet til politisk debatt på årsmøtet. Han snakket bl.a. om Venstre som skolepartiet.

– Gode og mange nok lærere sammen med friske skolebygg er nøkkelen til en bedre skole for kunnskap og like mulighter ,sa Dørum.

Valgkamp
Det ble på årsmøtet satt ned en valgkampgruppe bestående av Gidsken Spiten (43), Jan-Christian Kolstø (36) og ett medlem til som styret utpeker. Disse skal i samarbeid med styret synliggjøre Nordstrand Venstre sitt arbeid og den praktiske valgkampen i Nordstrand

Det ble også satt ned en valgkomite bestående av Tage Gulbrandson (leder), Jennie Johnsen og
Reinert Leirvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**