Velkommen til demonstrasjon!

Delta på fakkeltoget for å skjerme Kvinneklinikken på Haukeland mot nedskjæringer!
Oppmøte kl 17.30 torsdag 19.februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fakkeltoget går fra Christieparken ved Slettebakksveien/Haukelandsveien(oppmøte v. gammel pølsebod) kl 18.00.

Ruten vi går:
Haukelandsveien, gjennom tunnelen, opp forbi barneklinikken, over broen, bort Jonas Lies vei til Pasienthotellet, ned gangsti til Kvinneklinikken.

Gunn-Vivian

Appell ved Gunn Vivian Eide, lege og 3. kandidat på Venstre sin stortingsliste og Agnethe Strøm, leder i Kvinnefronten. Alle som ønsker å kjempe for å bevare tilbudene på KK er velkommen.

Arrangør er Hordaland Venstrekvinnelag i samarbeid med Aksjonsgruppen på Facebook. Kontaktperson er Åsta Årøen mob 99522847.

Ved arrangementets slutt leveres fakler ved oppsamlingspunkter: ved gangsti på parkeringsplassen utenfor KK.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**