Venstre vil ha et teater for Oppland !

Oppland Venstre anbefaler å lage et teater for Oppland og vil derfor si nei til forslaget til Teater Innlandet sier Eivind Brenna, Venstres gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hvorfor bør vi si nei til Teater Innlandet etter Lossius-modellen? spør Brenna.

Dette fordi vi ser at resultatet for Oppland blir færre visninger i året. Ingen kontinuerlig tilstedeværelse av kunstfaglig kompetanse ute i miløet forespeiles, ingen garanti for faglig utvikling lokalt og liten mulighet for kontinuerlig publikumsarbeid lokalt.

En nettverksmodell vil kunne gi 8-10 visninger på spillestedene i Oppland. Den kan gi helårlig, kontinuerlig tilstedeværelse av kunstfaglig kompetanse. Vi vil ha en garanti for lokal produksjon og gode muligheter for lokale ringvirkninger. En alternativ modell vil gi lokalt publikumsarbeid med utgangspunkt i allerede opparbeidet publikum.

Når en i tillegg binder opp millioner i årene som kommer og slik sett hindrer oss i å støtte andre teater initiativ i fylket er valget enkelt sier Brenna. Forslaget til et teater Innlandet er for lite gjennomarbeidet og har i for stor grad blitt lagd på Hedmark Teaters premisser. Det er fortsatt en forutsetning at vi skal lage en sentralisert modell med en tung administrasjon på Hamar.

Det bør lages en egen scenekunstmelding for Oppland. Når den er på plass kan vi vurdere om målsetningene i denne meldingen kan nås sammen med teatermiljøene i Hedmark fastslår Eivind Brenna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**