Skedsmo kommune i verdens største klimakampanje

— Vil ordføreren støtte et forslag om å melde Skedsmo kommune med på Earth Hour og oppfordre kommunens innbyggere og næringsliv til også å delta, spør Boye Bjerkholt (V) og Øyvind Lensnes (Frp) i en interpellasjon til kommunestyremøtet på onsdag. De to mener det er viktig å sette fokus på sammenhengen mellom klimautfordringen og energiforbruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Earth Hour

Foto: earthhour.com

Interpellasjonen lyder som følger:

Skedsmo kommune i verdens største klimakampanje

Verdens største klimakampanje, Earth Hour, finner sted lørdag 28. mars. Klokken 20.30 denne dagen skal byer og lokalsamfunn, organisasjoner, bedrifter og husholdinger verden over slukke lyset i én time for klimaet.

Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering. Alle med tilgang til en lysbryter har sjansen til å bidra. Kampanjen er et felles, globalt og meget visuelt uttrykk for folks klimaengasjement — og et sterkt signal til verdens ledere om å ta ansvar for klimaet i skjebneåret 2009, da man skal forhandle fram en ny, global klimaavtale. Samtidig blir Earth Hour en påminnelse om sammenhengen mellom klimautfordring og energibruk.

Initiativet oppsto i Sydney for to år siden, med over to millioner deltakere. I fjor deltok 50 millioner mennesker i 370 byer, og mange fikk inspirasjon til å gjøre mer enn bare å slukke lyset i én time. Blant de byene som har meldt seg på så langt i år er verdensmetropoler som London, New York, Rio de Janeiro og Moskva. I Norge har Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Kristiansand og Sandnes sagt ja til å delta.

Skedsmo kommune har som mål å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner. Ved å delta i Earth Hour-kampanjen, kan Skedsmo bidra til å sette fokus på klimavett og lede an med et godt eksempel.

På bakgrunn av dette, ønsker vi å stille ordføreren følgende spørsmål:

Vil ordføreren støtte et forslag om å melde Skedsmo kommune med på Earth Hour og oppfordre kommunens innbyggere og næringsliv til også å delta?

Forslag til vedtak:

1. Skedsmo kommune melder seg med i Earth Hour-kampanjen.

2. Lyset i alle Skedsmo kommunes bygg skal være avslått i tidsrommet 20.30 til 21.30 lørdag 28. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**