Hundeluftegård og dressurområder i Bærum

Venstre mener at det som et utgangspunkt er et gode med aktivt hundehold i kommunen. I forbindelse med vedtak om ny hundeforskrift for Bærum er det for Venstre en klar forutsetning at det finnes et tilstrekkelig antall dressurområder uten gjerder der hundeeiere i nærmiljøet kan trene dressur og agility.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gla'hund på gress

Gla’hund på gress
Foto: Lidija Macej, sxc.hu

Disse områdene må finnes i et slikt omfang at en hundeeier i minst mulig grad må sette seg i bilen for å komme til slike områder. Disse må kunne nås til fots fra de fleste hundeeieres bosteder. Venstre mener at for de fleste hunderaser vil slike områder ikke kreve inngjerding.

For noen raser eller enkeltindivider der kravet til kontroll over hunden ikke tilfredstilles vil et tilbud om hundeluftegårder være et godt tilbud. Hundeluftegårder er og et tilbud i de deler av året der det uansett er båndtvang. Når det gjelder plassering og utforming av hundeluftegårder ligger dette etter Venstres oppfatning utenfor Sektorutvalg for Levekår sitt område.

Venstre foreslo i forrige møte i Levekår følgende vedtak:
1: Saken vedrørende hundeluftegårder tas til etterretning med anbefaling om opprettelse av inntil fire slike. Saken bes utredet videre og saker fremmes om nødvendig regulering og inngjerdig.

2: Saken vedrørende dressurområder returneres til Rådmannen med krav om at antall områder som skal omfattes av hundeforskriftens begrep dressurområde økes betydelig. Det skal tas sikte på at antall dressurområder til dressur- og agilitytrening gjør at denne kan gjennomføres i hundeeiers nærområde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**