Byråkratiet i norsk skole gir dårligere undervisning

Styret i Vest-Agder Venstre vedtok i styremøte torsdag 19/2 følgende uttalelse:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Byråkratiet i norsk skole gir dårligere undervisning

Byråkratiet i norsk skole vokser.Mer rapportskriving, mer dokumentasjon, flere møter, flere vurderinger, flere tilpassede elevplaner og skriftlig begrunnelse for all karaktersetting er blitt en del av en lærers hverdag. Dette tar tid og krefter og tærer på lærernes overskudd. Følgen er uheldigvis at dette går ut over den tida som skulle gått med til å forberede gode undervisningstimer. Særlig lærere i full post merker dette. Med andre ord bruker lærerne mer tid på jobben med dårligere undervisning som resultat. Tida sammen med elevene er ikke økt.

Også administrativt personale lesses ned i mer papirarbeid og stadig flere møter, noe som gjør det problematisk for dem å lede det pedagogiske arbeidet i skolen. En slik politikk gir verken bedre faglige resultater eller bedre organisering av arbeidet i skolen, snarere tvert imot.

Reduser byråkratiet og gi lærerne mer tid til undervisning!

————————————————-

Uttalelsen er sendt flere aviser i Aust- og Vest-Agder

Skolestart, barn

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**