Hæren sin operative evne må styrkes

Hedmark Venstre vedtok seks politiske uttalelser under fylkesårsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Uttalelse nr 2 — HÆREN SIN OPERATIVE EVNE MÅ STYRKES.

Flere konflikter har i løpet av siste år fanget vår oppmerksomhet. Det har foregått og pågår konflikter med stor intensitet og humanitære lidelser i Kongo, i Sudan, på Gaza, på Sri Lanka, i Afghanistan og i Georgia. Det internasjonale samfunn etterspør stadig soldater som kan bidra med konfliktshåndtering.

Reduksjonene i den norske Hæren de senere år, gjør at Hæren i liten grad kan bidra
med soldater andre steder enn i Afghanistan. Det er Hæren som i størst grad er påvirket av Norges Internasjonale engasjement.

Hedmark Venstre krever at Hærens operative struktur styrkes, slik at Norge i større
grad enn i dag kan bidra i internasjonalt fredsarbeid og internasjonal konfliktshåndtering. Dette må være soldater som er trent, godt utrustet og med riktig kompetanse i det arbeidet de skal gjøre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**