Haugesunds klimagassutslipp øker

Klimagassutslippene har økt med 35 prosent i Haugesund i perioden fra 1991 til 2007. Dette er vesentlig mer enn landsgjennomsnittet på 20 prosent, og skyldes hovedsakelig trafikkvekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Trafikk, vei, kø

Foto: Microsoft

Biltrafikken her i byen har økt betydelig de siste årene. Dette har ført til at klimagassutslippene fra veitrafikken i Haugesund har økt med hele 41 prosent fra 1991 til 2007, i følge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Veitrafikken står for halvparten av klimagassutslippene i Haugesund. Disse utslippene må reduseres, blant annet ved et kollektivtilbud med flere avganger, bedre regularitet og et rutemønster som samsvarer med lokale behov. De gående og syklende må også få enklere og tryggere forhold.

I klimaforliket var alle partiene på Stortinget, unntatt FrP, enige om en rekke ambisiøse mål og konkrete tiltak for å redusere klimagassutslippene. Regjeringen har dessverre ikke fulgt opp mange av disse tiltakene:

For lite trøkk i regjeringens klimapolitikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**