Nytt fjøs og ridehall på Storsteigen videregående skole

Hedmark Venstre vedtok seks politiske uttalelser under fylkesårsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Uttalelse nr 1 – NYTT FJØS OG RIDEHALL PÅ STORSTEIGEN VIDEREGÅENDE SKOLE.

Komiteen for videregående skole, kompetanse og forskning, kultur og idrett og internasjonalt arbeid i Hedmark Fylkesting var høsten 2008 på besøk på Storsteigen videregående skole. Der fikk de se et fjøs i dårlig forfatning. Bygningene egner seg dårlig både som fjøs for dyra og som undervisningslokale.

Hedmark Venstre, sammen med Høyre, Krf og Pensjonistpartiet fremmet derfor i sitt alternative budsjett et forslag om å bevilge 20 millioner kroner til nytt fjøs og ridehall på Storsteigen videregående skole. Forslaget falt med stemmene til SP, AP og SV.

På Storsteigen videregående utgjør hestehold en viktig del av tilbudet på skolen. Venstre krever derfor at Fylkesrådet fatter et nytt vedtak i forhold til Storsteigen Videregående skole, og bevilger 20 millioner kroner til nytt fjøs og ridehall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**