Videregående opplæring til alle

Hedmark Venstre vedtok seks politiske uttalelser under fylkesårsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Uttalelse nr 6 — Videregående opplæring til alle.

Det er et overordnet politisk mål i Hedmark at flere gjennomfører videregående utdanning. Hedmark Venstre vil ha en sterkere individuelt tilpasset opplæring som gir formalisert kompetanse på ulike nivå. Elevene må kunne søke opplæring der de sjøl kan være med å sette mål. Rådgivingstjenesten i skolen må ha kompetanse til å veilede den enkelte til å gjøre gode opplæringsvalg.

Gode ordninger betyr også bedre samarbeid mellom skole og næringsliv. Hedmark Venstre mener
mye av dette kan gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som skolene allerede har i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**