– Hvor har det blitt av pengene?

– Denne regjeringen har skrytt av en historisk satsing på samferdsel. Det er sant at de har brukt mer penger, men det skulle bare mangle tatt i betraktning den voldsomme økonomiske veksten vi har hatt i Norge de årene den rødgrønne regjeringen har hatt makt, sier Borghild Tenden, nestleder i Stortingets samferdselskomité. — Men hvor blir det av disse pengene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Borghild Tenden mener at Liv Signe Navarsete etterhvert må ta ansvar selv.

Borghild Tenden mener at Liv Signe Navarsete etterhvert må ta ansvar selv.
Foto: Venstre

Tenden (V) viser til saken i Aftenposten, der det fremkommer at veiene får relativt mindre av potten til tross for sterk vekst i BNP — og en trafikkvekst på 23 prosent i samme periode. – Samferdselsministeren burde vært med ydmyk når hun har får presentert tall som viser at veiprosjekter har blitt nedprioritert, mener Tenden.

Prosentmål
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete mener imidlertid regnemåten er merkelig.
– Hvorfor samferdselsministeren mener at prosentsats av BNP ikke er ikke en god regnemåte når det gjelder samferdsel, er en liten gåte for meg. Regjeringen benytter selv dette som regnemåte i bistandspolitikken ved å sette som mål at 1 prosent av BNP skal gå til bistand, legger Tenden til.

Flere dødsulykker
– Og da lurer jeg på hvor det har blitt av alle disse pengene Regjeringen har skrytt så mye av, spør Tenden. — Beregninger viser at denne regjeringen har bygd mindre vei enn Bondevik-II regjeringen; det har blitt flere bompengefinansierte veiprosjekter, og dessuten har dødsulykkene langs norske veier dessverre gått opp de siste årene.

Må ta ansvar
– Jeg er litt lei av at samferdselsministeren ikke tar ansvar for alt dette, men skyver ansvaret over på tidligere regjeringer, underliggende etater eller øvrige forhold. Hun kan ikke fortsette å presentere en virkelighet som ikke er i samsvar med realitetene, avslutter Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**