Slipp elevene fri, sier Agder Unge Venstre

Slipp elevene fri

Slik som systemet fungerer i dag kan elever stort sett kun søke på skoleplasser basert på nærskoleprinsippet. Disse reglene er unødvendig strenge og begrenser elevens valgfrihet. Elevene i den videregående skolen er selv i stand til å bestemme hvilken skole som passer deres behov, heter det i en uttalelse fra fylkesårsmøtet i Aust-Agder Unge Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Med moderat fritt skolevalg vil elevene få mulighet til selv å velge den skolen de måtte ønske å gå på. Samtidig unngår vi at elever med svakere karakter må bytte skole.

Vi må slutte å se på elever som statistikk, og begynne å se på dem som individer. Elever må få større frihet til å bestemme over sin egen utdanningsprosess; hvor foreldrene bor skal ikke bestemme elevens utdanning.

Fritt skolevalg vil føre til mer engasjement i ungdomsskolene. Med karakterbasert inntak vil karakteren ut av ungdomsskolen spille en større rolle enn tidligere, og vil engasjere elevene til å gjøre sitt beste.

En mobbefri skolehverdag er et mål i seg selv. Det er vesentlig at elever som ønsker å bytte omgangskrets får mulighet til dette. Derfor er fritt skolevalg viktig for så mange.

Å velge hvilken skole en elev skal gå på er det kun eleven selv som kan bestemme. Derfor vil vi i Unge venstre vil innføre moderat fritt skolevalg. Det er å påtide med mer valgfrihet i skolen, slipp elevene fri.
Agder Unge Venstre vil derfor:
o Innføre karakterbasert inntak til videregående i Aust-Agder og Vest-Agder samtidig som
o 50 % av plassene blir forbeholdt elever fra skolekretsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**