Tar opp Fornebubanen

Onsdag 25.februar tar Borghild Tenden opp regjeringens manglende vilje til å få på plass baneløsning på Fornebu i spørretimen på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tendens spørsmål til samferdselsminister Liv Signe Navarsete (SP):

Borghild Tenden

Borghild Tenden
Foto: Jan Harsem

Ved planleggingen av hvordan Fornebu skulle utvikles har det vært forutsatt at en bane skulle være bærebjelken i kollektivtilbudet. Tidligere samferdselsminister Terje Moe Gustavsen lovte at det skulle bevilges 600 mill. kr til en slik løsning. Ulike baneløsninger har vært utredet, blant annet en automatbane. Miljøverndepartementet satte en stopper for automatbanen ved å sette foten ned for en tilknytning til Lysaker stasjon. Vil statsråden nå jobbe aktivt for å få på plass en baneløsning til Fornebu?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**