Teknologirådet med gode innspill til klimadebatten

På et åpent møte i dag på Stortinget overrakte Teknologirådet Rapporten “Plan B” — verdiskapning for lavutslippsøkonomien til energi- og miljøkomiteen på Stortinget ved lederen Gunnar Kvassheim (V). — Dette er et nyttig innspill i arbeidet med å utforme en slagkraftig klimapolitikk. Det er behov for skjerpet innsats på en rekke områder, og teknologrådet har levert et viktig bidrag, uttaler Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstres Gunnar Kvassheim etterlyste fortgang i satsingen på fornybar energi

Venstres Gunnar Kvassheim etterlyste fortgang i satsingen på fornybar energi
Foto: Isak Oksvold

Han viser til at Teknologirådet blant annet peker på behovet for økt satsing på fornybar energiproduksjon på land og til havs. Et område hvor Venstre har presset regjeringen for å få fortgang i arbeidet.

– Den rødgrønne regjeringen har skuslet bort muligheten og vraket ordningen med et grønt sertifikatmarked for å støtte fornybar energi. Det har ført til stillstand på dette området i Norge, mens norske selskaper satser tungt i utlandet, påpeker Gunnar Kvassheim.

Teknologirådet tok også for seg en rekke andre områder hvor innsatsen bør økes for å møte klimautfordringene. Det pekes på at dersom man lykkes med å omstille næringslivet i klimavennlig retning kan det skape nye muligheter, nye bedrifter og flere grønne jobber.

– Dette er grunnleggende rett tenkt, og jeg ser behovet for å samkjøre politikken bedre innenfor finans og næring med de mulighetene vi ser innenfor klimaområdet, avslutter Kvassheim.

 Deltakere på åpent møte om klimautfordringene

Deltakere på åpent møte om klimautfordringene
Foto: Isak Oksvold

Det åpne møtet som Venstre inviterte til i samarbeide med Teknologirådet ble besøkt av ca 100 personer fra Stortinget og privat og offentlig sektor.

Les mer om rapporten og anbefalingene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**