Felles politisk plattform 2009-2011

Reiseliv

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nordland er et viktig reiselivsfylke. Reiselivsnæringene utgjør en stor ressurs for sysselsetting og verdiskaping. Arbeidet med å styrke ulike former for reiselivsrelatert virksomhet er svært viktig for videre utvikling av Nordlandssamfunnet. Reiselivsnæringene spiller en viktig økonomisk rolle, men har også stor betydning nå det gjelder å skape en regional identitet og sosial tilhørighet hos den enkelte innbygger.

Nordlands allsidige natur og villmarksområder er, i tillegg til sin egenverdi og lokale betydning, et konkurransefortrinn for reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen er viktig for verdiskapningen i hele Nordland, og må videreutvikles. Kulturbasert næringsutvikling må også stimuleres.

Nordland fylkeskommune skal bidra med å koordinere og utvikle opplevelser og reisemål som er attraktive på helårsbasis. Det skal legges vekt på samordning mellom lokale reiselivsaktører. Reiselivsnæringen må ta kystkulturen mer i bruk, og gjøre den til en mer tydelig økonomisk og kulturell verdi for kysten.

De samarbeidende partiene vil:

Videreutvikle Lofoten og Helgeland som reisemål.
Bidra til en god infrastruktur også i reiselivssammenheng.
Øke jernbanens betydning som transportør av turister og andre passasjerer, ved å bygge ut et attraktivt og raskt jernbanetilbud på dagens jernbanestrekning, med sentrale knutepunkt.
<--- tilbake til oversikt politisk plattform

Politisk samarbeid i Nordland

Politisk samarbeid i Nordland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**