Felles politisk plattform 2009-2011

Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kommunene og fylkeskommunene er førstelinjetjeneste i forhold til tilrettelegging for næringsliv og samfunnsutvikling. En vellykket distrikts- og regionalpolitikk forutsetter at det tas utgangspunkt i egne regionale forutsetninger og behov. Fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør må knyttes til hele fylkeskommunens virksomhet, det vil si omfatte alle sektorer.

Nordland fylkeskommune skal være pådriver til en aktiv nordområdepolitikk og ta initiativ til nødvendige tiltak for å koordinere og tilrettelegge for en positiv utvikling av Nordlandssamfunnet. Hensynet til miljøet skal være ivaretas på alle politikkområder, og prinsippet om en bærekraftig utvikling skal legges til grunn.

De samarbeidende partiene vil:

Prioritere et godt samarbeid i Nord-Norge for eksempel i Landsdelsutvalget, Nordkalottrådet, Barentssamarbeidet, og det kulturpolitiske samarbeidet gjennom den nordnorske kulturavtalen.
Utvikle og utvide de regionale partnerskapsavtalene.
Videreføre arbeidet med satsing på småsamfunn.
<--- tilbake til oversikt politisk plattform

Politisk samarbeid i Nordland

Politisk samarbeid i Nordland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**