Regjeringen svikter METsenteret

Det er nå klart at StatoilHydro dropper satsingen på et teknologisk testanlegg for marin energiproduksjon på Karmøy. Bakgrunnen er mangel på støtte fra staten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Rune Kongsro

– Dette er nok et eksempel på at regjeringens manglende handlekraft i energipolitikken, og at det ikke er samsvar med det regjeringen sier den skal gjøre og det regjeringen faktisk gjør, uttaler Venstres Gunnar Kvassheim.

– Regjeringen har sagt den skal satse stort på fornybar energiproduksjon offshore slik som havmøller, men vil ikke bidra til å få realisert et prosjekt på Karmøy som kunne hatt stor betydning for denne satsingen. Resultatet av regjeringens nøling er at tålmodigheten til de private investorene er slutt. Både Lyse og Fred. Olsen har trukket seg og StatoilHydro vil ikke gå videre alene, påpeker han.

– Her skusler regjeringen nok en gang vekk et opplegg hvor et statlig bidrag kunne utøst betydelige private investeringer i klimateknologi og løsninger for fornybar energiproduksjon, legger Kvassheim til.

– Jeg mener klimaforliket gir et godt grunnlag for å bidra med støtte til dette testanlegget. Den muligheten har regjeringen nå skuslet bort ved å gå seg vill i sine egne prosedyrer og uten evne til å løfte blikket. Dette er de tapte muligheters regjering, avslutter Kvassheim.

Kvassheim har i dag stilt følgende spørsmål til statsråden:

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til olje- og energiministeren:

StatoilHydro har trukket seg fra arbeidet med å etablere et testsenter for marin energiproduksjon på Karmøy. Det samme har andre selskaper gjort. Begrunnelsen er at staten ikke har villet medvirke økonomisk til tilrettelegging for dette senteret. Hvordan vil statsråden bidra til at arbeidet med dette senteret kan videreføres?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**