Regjeringen fortsetter å svikte de med nedsatt funksjonsevne

Mennesker med nedsatt funksjonsevne stenges i dag fysisk ute fra viktige samfunnsarenaer.
– Fysisk utestengelse er et spørsmål om diskriminering, og dermed et brudd på menneskerettighetene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nettopp derfor er det viktig at lovene setter klare tidsfrister for universell utforming på alle områder, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson Vera Lysklætt.

Frist til 2020
Venstre, sammen med Krf, foreslår i den nye Plan- og bygningsloven at eksisterende bygg, anlegg og uteområder skal være universelt utformet fra 2020.
– Vi har hatt bestemmelser for universell utforming i plan og bygg i 30 år uten at det har skjedd særlig mye. Så lenge det ikke innføres tidsfrister på eksisterende bygg, vil det fortsatt ta 30 år eller mer før slike bygninger blir tilgjengelige for alle, sier Lysklætt

I dag avgav Kommunal- og forvaltningskomiteen innstilling til ny byggesaksdel i Plan- og bygningsloven. Regjeringspartiene fortsetter der i samme spor som de gjorde i Antidiskrimineringsloven, ved å ikke ville sette tidsfrister for ombygging av eksisterende bygg, anlegg og uteområder.

Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen lovet en forpliktende tidsplan for tilgjengelighet.
– Venstre syns det er oppsiktsvekkende at regjeringen, som bruker så store ord, i så liten grad er for likeverd og likestilling når det kommer til konkret handling. De er bare for når det er gratis eller billig, sier Vera Lysklætt .

Tidsfrister for gjennomføring av universell utforming var en av suksessfaktorene i USA ved innføring av antidiskrimineringsloven i 1995. Erfaringen i USA var at tidsfrister for tilrettelegging av arbeidsplasser og endring av bygg og anlegg åpnet dørene for mange funksjonshemmede til deltakelse i arbeidslivet. I USA ble dette betraktet som en vinn-vinn-situasjon fordi mange funksjonshemmede ble selvforsørgende.

Vil gi økonomiske insentiver
– For å stimulere bedrifter og gårdeiere til å sette i gang umiddelbart med å gjøre eksisterende bygg og de fysiske omgivelsene mulig å bruke for alle, foreslår Venstre at det kan avskrives inntil 1 mill. per år for utgifter knyttet til universell utforming.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**