Krisepakke på 109,5 mill til vdg skoler

Fylkestinget fordeler 100,5 mill kr fra regjeringens tiltakspakke til de videregående skolene og folkehøgskolene i Akershus. Skedsmo vdg får den største andelen, 27 mill kroner til oppgradering av ventillasjons- og varmeanlegg og ombygging av underetasje (20 mill) og ny taktekking på hovedbyggets nord- og sydfløy (7 mill).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


 Inge Solli (V) er varaordfører i Akershus og 3. kandidat til høstens stortingsvalg.

Inge Solli (V) er varaordfører i Akershus og 3. kandidat til høstens stortingsvalg.

-Bevilgningen fra regjeringens tiltakspakke går i sin helhet til vedlikehold og rehabilitering av skolene. Dette er en bevisst og riktig prioritering, og prosjektene er klare for gjennomføring. De vdg skolene på Romerike får mest denne gangen, med Skedsmo vdg (27 mill), Kjelle vdg (21,2 mill) og Lillestrøm vdg (12 mill), sier fylkesvaraordfører Inge Solli (V).

Fordelingen av midlene ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget 26.februar, og kommer til å bli endelig vedtatt i fylkestinget 5.mars. Selv om det er regjeringen som bevilger pengene i krisepakken, så er det fylket som vedtar fordelingen. Det er avsatt 5 mill kroner til rehabilitering av internatene ved både Romerike og Follo folkehøgskole.

I tillegg til 100,5 mill kr til vedlikehold og rehabilitering av skolene, skal 9 mill kr benyttes til såkalt periodisk vedlikehold på skolene.

Se også “Romerike får mest av krisepakke til skoler” i Romerikes Blad på nett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**