Nasjonal skandale!

Asbjørn Eik-Nes mener varselet om skrinlegging av nasjonalt test senter for marin energi på Karmøy er ikke noe annet en nasjonal skandale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Asbjørn Eik-Nes

Foto: Tore Nilsen

Her har Karmøy kommune med sine planer om et nasjonalt MET-senter (MarinEnergiTest-senter) arbeidet i flere år for å få dette til. Kontakten med de store aktørene StatoilHydro, Lyse Energi og Fred Olsen har gått i bølgedaler, men det har ligget i planene hele tiden at Staten med Regjeringen i spissen skulle fatte et vedtak om økonomisk støtte for dette testsenteret.
Under Energirike- konferansen i fjor fikk vi vite at Karmøy kommune hadde fått lovnad for n-te gang, nå var det rett rundt hjørnet. Det som var problemet var at det var ingen knagg å øremerke midlene fra. For vårt omdømme som nasjon, og pådriver for fornybar energi, er dette ikke annet enn en nasjonal skandale.
Det er nå 6 mndr. siden knaggeproblemet dukket opp. Det er min overbevisning at hadde departementene hadde hatt vilje til å satse på fornybar energi ville dette spørsmålet vært løst.
Venstre har via energi- og miljøkomitéens leder, Gunnar Kvassheim arbeidet med saken, og vi trodde faktisk gjennom klimaforliket at noe var på gang. Nå ser vi at samarbeidet mellom noen av landets største energiselskaper smuldrer bort, igjen fordi at handlingslammelsen dagens regjeringskoalisjon viser, skinner så i gjennom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**